Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

O διαδικτυακός τόπος https://corporate.leroymerlin.gr/ ανήκει στην εταιρεία «SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44 - 151 25, με Λεωφόρος Κηφισίας 44 , 151 25 Μαρούσι, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58375/01ΑΤ/Β/05/343, (εφεξής «η Εταιρεία»). Μέσω αυτού η Εταιρεία προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, την ιστορία της, τις δραστηριότητες και δράσεις της. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης https://corporate.leroymerlin.gr/. Οι χρήστες του https://corporate.leroymerlin.gr/ μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο (επωνυμία, σήματα, εικόνες, γραφικά κτλ.) του https://corporate.leroymerlin.gr/ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Στο www.leroymerlin.gr πιθανά εκτίθενται επίσης σήματα, ονόματα και άλλα προϊόντα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η αποθήκευση του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα και η εκτύπωση αυτού για προσωπική – μη εμπορική – χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν θα τροποποιείται το περιεχόμενο αλλά ούτε θα διανέμεται. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του https://corporate.leroymerlin.gr/ να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται την ανυπαρξία λαθών ή/και παραλείψεων κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων, τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται κανενός είδους σχετική ευθύνη έναντι των επισκεπτών/ χρηστών του https://corporate.leroymerlin.gr/.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακώλυτη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου https://corporate.leroymerlin.gr/. Παρόλα αυτά ενδέχεται να παρουσιαστεί προσωρινή διακοπή του συνόλου ή τμήματος τουhttps://corporate.leroymerlin.gr/ για λόγους συντήρησης/επικαιροποίησης/αναβάθμισης, λόγω βλάβης/αδυναμίας του δικτύου, μεγάλου αριθμού επισκεπτών καθώς και για άλλες παρόμοιες αιτίες.

COOKIES

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση καθώς και για την βελτίωση αλλά και τη διευκόλυνση του χρήστη στο https://corporate.leroymerlin.gr/ Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους marketing. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies και τις επιλογές περιορισμού και/ή απενεργοποίησής του θα βρείτε στην Πολιτική Cookies (Cookies Policy).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Το https://corporate.leroymerlin.gr/ παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, η δε Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του https://corporate.leroymerlin.gr/.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τoν Ιστότοπο με στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://corporate.leroymerlin.gr/ για:

- δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο,

- δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, τα ανήλικα παιδιά κ.λ.π.,

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους - - δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που τους γνωστοποιήθηκε εμπιστευτικά,

- δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους - - δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα  έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τον εξοπλισμό της,

- δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παρενοχλεί τρίτους,

- δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που αποσκοπεί στην συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.